Välkommen till brosab.com

Brosab är ett företag som utför byggnationer av väderskydd, fasadställning, industriställningar, hängställningar, snöröjning av tak och diverse höghöjdsarbete.

Brosab är ett företag som ställer höga krav på sin personal. Hög kvalitét och utbildning är företagets målsättning varvid ständig kompetenshöjning pågår för att uppnå full behörighet med certifikat till samtliga anställda.

Vår styrka ligger i snabba leveranser, kunnig personal med många års erfarenhet i ställningsbranschen, vilket resulterar i att kunden får kvalitetsställningar.

Vi håller säkerheten högt prioriterad. För våra montörer är fallskydd en självklarhet.